اطلاعیه‌

تلفن های داخلی

تلفن های داخلی قسمت های مختلف بیمارستان

برای ارتباط با بیمارستان شماره ۳۱۰۱۰ را گرفته و داخلی مورد نظر را شماره گیری فرمائید.
پذیرشداخلی ۰۱۱۱
بیمهداخلی ۰۱۳۰
داروخانهداخلی ۰۹۱۶
امور اداریداخلی ۰۱۲۲
بخش اورژانسداخلی ۹۱۱۲
دفتر پرستاریداخلی ۱۱۱۵
بخش ام ار ای
داخلی ۹۱۳۱
بخش بستری داخلی ۱۱۱۱
تصویربرداری پزشکیداخلی ۹۱۳۱
بخش قلبداخلی ۲۱۱۲
اتاق عملداخلی ۳۱۱۳
بخش بستری زنانداخلی ۳۱۱۵
آزمایشگاه و پاتولوژی داخلی ۹۱۲۱
کافی شاپداخلی ۰۱۰۱
پذیرش اورژانس داخلی ۹۱۱۱
مرکز جراحی محدود داخلی ۰۹۱۵
گلفروشی داخلی ۰۱۰۲
انتظامات داخلی ۹۱۱۵
نوبت دهی کلینیکداخلی ۳۹۶۰
سی تی اسکنداخلی ۹۱۳۱
بخش آندوسکپیداخلی ۲۹۱۲
اطلاعات کلینیکداخلی ۳۹۶۰
بخش اطفالداخلی ۳۱۵۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *