اطلاعیه‌

تلفن های داخلی

تلفن های داخلی قسمت های مختلف بیمارستان

روابط عمومیداخلی ۰۹۱۵
بخش پذیرشداخلی ۰۱۱۱
بخش درآمدداخلی ۰۱۳۰
بخش داروخانهداخلی ۰۹۱۶
امور اداریداخلی ۰۱۲۲
بخش اورژانسداخلی ۹۱۱۲
دفتر پرستاریداخلی ۱۱۱۵
متصدی پاسخگویی
داخلی ۰۱۳۲
بخش بستری داخلی ۱۱۱۱
بخش تصویر برداریداخلی ۹۱۳۱
بخش قلبداخلی ۲۱۱۲
اتاق عملداخلی ۳۱۱۳
بخش بستری زنانداخلی ۳۱۱۵
بخش آزمایشگاهداخلی ۹۱۲۱
کافی شاپداخلی ۰۱۰۱
پذیرش اورژانس داخلی ۹۱۱۱
مرکز جراحی محدود داخلی ۰۹۱۵
گلفروشی داخلی ۰۱۰۲
انتظامات داخلی ۹۱۱۵
بهبود کیفیتداخلی ۰۱۲۵
بخش شیمی درمانیداخلی ۰۹۱۵
بخش آندوسکپیداخلی ۲۹۱۲
اطلاعات کلینیکداخلی ۳۹۶۰
بخش اطفالداخلی ۳۱۵۱
بخش ام ار ایداخلی ۹۱۳۱
برای ارتباط با بیمارستان شماره ۳۱۰۱۰ را گرفته و داخلی مورد نظر را شماره گیری فرمائید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *