Uncategorized

جامع ترين دوره زخم

جامع ترين دوره زخم استان آذربايجان غربي با همكاري بيمارستان فوق تخصصي ميلاد اروميه محورها: فيزيوپاتولوژي زخم، عفونت در زخم شناخت انواع زخم ها (ف...

Continue reading

Uncategorized

تولد 1400 مين نوزاد

بيمارستان ميلاد اروميه با افتخار اعلام ميدارد كه از ابتداي سال 1400 تا بهمن ماه تعداد 1400 نوزاد در بيمارستان ميلاد متولد شده است از اينكه بيمارست...

Continue reading

Uncategorized

افتتاح بخش قلب

بخش قلب و عروق بیمارستان میلاد ارومیه که شامل مجهزترین و پیشرفته ترین دستگاه های آنژیوگرافی ایران را داراست اماده بهره برداری تا چندروز آینده میباشد. ...

Continue reading