مصاحبه خبرگزاری ارومیه با مدیر عامل بیمارستان میلاد جناب آقای دکتر کامران جمشیدی

دکتر کامران جمشیدی کیست؟ دکتر کامران جمشیدی یکی از مدیران موفق اورمیه ای است که در گذشته مشاور دکتر نوربخش، رئیس سازمان تامین اجتماعی کشور بود ...

ادامه مطلب