بازدید مدیرعامل بانک صادرات ایران از بیمارستان بین‏ المللی میلاد ارومیه

بازديد آقاي دكتر صيدي، مديرعامل محترم بانك صادرات ايران از بيمارستان بين‏ المللي ميلاد اروميه  روز پنجشنبه مورخه 98/04/13  آقاي دكتر صيدي به همراه آق...

Continue reading