جناب آقای دکتر مهردادتهامی

جناب آقای دکتر مهردادتهامی

WhatsApp Image 2019-05-19 at 14.01.26
دپارتمان: ارولوژی
ساعت کار: همه روزه مرکز جراحی محدود میلاد ارومیه
متخصص جراح کلیه مجاری ادرار و تناسلی، عضو انجمن ارولوژی اروپا EAUفارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران
شماره نظام پزشکی: 59649
تلفن: 31010
موبایل:
ایمیل: mehrdadtah2000@yahoo.com