جناب آقای دکتر قاسم رضایی

جناب آقای دکتر قاسم رضایی

Thumb22
دپارتمان: دندانپزشک
ساعت کار: ساختمان پزشکان میلاد طبقه۱
تخصص‌ها:
شماره نظام پزشکی: 34539
تلفن: 31011960
موبایل:
ایمیل:

مطالب مشابه