جناب آقای دکتر علیرضا سلطان زاده

جناب آقای دکتر علیرضا سلطان زاده

Main49
دپارتمان: متخصص بیهوشی
ساعت کار:

تولد ۱۳۴۸ تحصیلات دانشگاهی ارومیه و شیراز تحصیلات تکمیلی و فلو شیپ استانبول ترکیه،رئیس بیمارستان امام رضا (ع) ارومیه،درمان دردهای حاد و مزمن ـ درمان دیسک کمر ـ آرتروز زانو

 

 

شماره نظام پزشکی: 56242
تلفن: 31013960
موبایل:
ایمیل: alirezasoltanzadeh@yahoo.com

مطالب مشابه