جناب آقای دکتر سعید صمدزاده

جناب آقای دکتر سعید صمدزاده

Thumb41
دپارتمان: ارولوژی
ساعت کار: همه روزه کلینیک بیمارستان میلاد ارومیه

فارغ تحصیل دانشکده پزشکی تبریز
تخصص ارولوژی دانشگاه شیراز
فلوشیپ دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا

شماره نظام پزشکی: 1
تلفن: 31010
موبایل:
ایمیل:

مطالب مشابه