جناب آقای دکتر سعید صمدزاده

جناب آقای دکتر سعید صمدزاده

Thumb41
دپارتمان:
ساعت کار: همه روزه کلینیک بیمارستان میلاد ارومیه

فارغ تحصیل دانشکده پزشکی تبریز
تخصص اورولژی دانشگاه شیراز
فلوشیپ دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا

شماره نظام پزشکی: 1
تلفن: 31010
موبایل:
ایمیل: