تعرفه عمل های بیمارستان میلاد ارومیه

عناوین تعرفه های درمانی و تشخیصی ۱۳۹۸ مبلغ به ریال
ضریب ریالی کای حرفه ای کلیه خدمات و مراقبت های سلامت ۴۱۲/۰۰۰
ضریب ریالی کای فنی کلیه خدمات و مراقبت های سلامت (طبق کد تعدیلی ۲۷ کتاب ارزش نسبی) ۵۲۸/۰۰۰
ضریب ریالی کای حرفه ای خدمات تشخیصی و درمانی که با علامت # مشخص شده اند و خدمات کدهای ۷ و ۸ کتاب ارزش نسبی اعم از اینکه در بخش سرپایی ارایه گردد. ۲۱۶/۰۰۰
ضریب ریالی کای فنی خدمات تشخیصی و درمانی که با علامت # مشخص شده اند و خدمات کدهای ۷ و ۸ کتاب ارزش نسبی اعم از اینکه در بخش سرپایی ارایه گردد. ۲۷۷/۰۰۰
ویزیت پزشکان و دندان پزشکان عمومی و PhD پروانه دار ۲۷۰/۰۰۰
ویزیت پزشکان و دندان پزشکان متخصص و PhD-MD ۴۱۰/۰۰۰
ویزیت پزشکان فوق تخصص، فلوشیپ و متخصص روانپزشکی ۵۲۰/۰۰۰
ویزیت پزشکان فوق تخصص، فلوشیپ روانپزشکی ۵۹۰/۰۰۰
ضریب ریالی ارزش نسبی خدماعت دندانپزشکی ۱۴/۶۰۰
هزینه هتلینگ (اقامت) اتاق سه تختی و بیشتر ۴/۸۱۱/۰۰۰
هزینه هتلینگ (اقامت) اتاق دو تختی ۶/۷۳۶/۰۰۰
هزینه هتلینگ (اقامت) اتاق تک تختی ۸/۶۶۱/۰۰۰
تخت بخش c.c.u ۱۱/۰۶۶/۰۰۰
تخت بخش PosTccu ۸/۶۶۰/۰۰۰
تخت بخش ICU.NICU.RICU.Ped ICU جنرال ۱۱/۳۲۰/۰۰۰
تخت بخش سوختگی B ICU ۱۹/۲۴۵/۰۰۰
تخت نوزاد سالم ۳/۳۶۸/۰۰۰
تخت نوزاد بیمار سطح دوم ۴/۸۱۱/۰۰۰
تخت بیمار سوختگی ۱۴/۴۳۴/۰۰۰
تخت بیمار روانی ۴/۸۱۱/۰۰۰
هزینه همراه ۹۶۲/۰۰۰
ضریب ریالی خدمات ذیل ۲۵۹/۲۰۰
ویزیت روز اول (کد ۹۰۱۹۲۰ ارزش نسبی: ۵.۵ کا # دار) ۱/۴۲۵/۶۰۰
ویزیت روز دوم (کد ۹۰۱۹۳۰ ارزش نسبی: ۴.۵ کا # دار) ۱/۱۶۶/۴۰
ویزیت روز ترخیص (کد ۹۰۱۹۳۵ ارزش نسبی: ۳ کا # دار) ۷۷۷/۶۰۰
ویزیت اولیه نوزاد متولد شده (کد ۹۰۱۹۲۵ ارزش نسبی: ۷ کا # دار) ۱/۸۱۴/۴۰۰
مشاوره بیماران بستری (کد ۹۰۱۹۴۰ ارزش نسبی: ۵.۵ کا # دار) ۱/۴۲۵/۶۰۰
مشاوره پزشک مدعو (کد ۹۰۱۹۴۵ ارزش نسبی: ۷ کا # دار) ۱/۸۱۴/۴۰۰

 

استخدام

رشته ‏های مورد نیازبیمارستان (میلاد ارومیه) فقط از طریق سایت بیمارستان میلاد ارومیه معتبر می‏باشد و به علت تغییرات در رشته‏ های مورد نیاز بیمارستان، شرایط و زمان استخدام از طریق سایت بیمارستان اعلام خواهد شد. لطفاً از مراجعه حضوری به بیمارستان خودداری نموده و فقط از طریق سایت بیمارستان (www.UIMC.ir) پیگیری نمایید.

نوبت دهی آنلاین

 

 

جدول درمانگاه‌های پزشکان

 

((شنبه))

  

((یکشنبه)) 

 

((دوشنبه))

 

((سه شنبه))

 

((چهارشنبه ))

  

((پنج شنبه))

متخصص تغذیه

*خانم

ضیائی نیا*


۹ الی ۱۴

متخصص تغذیه

*خانم

ضیائی نیا*


۹ الی ۱۴

 متخصص تغذیه

*خانم

ضیائی نیا*


۹ الی ۱۴

 متخصص تغذیه

*خانم

ضیائی نیا*


۹ الی ۱۴

 متخصص تغذیه

*خانم

ضیائی نیا*


۹ الی ۱۴

 متخصص تغذیه

*خانم

ضیائی نیا*


۹ الی ۱۴

 دندانپزشک

*آقای دکتررضایی*

۹ الی ۱۴

——————

دندانپزشک

*آقای دکتررضایی*

۹ الی ۱۴

——————

دندانپزشک

*آقای دکتررضایی*

۹ الی ۱۴

——————

فوق تخصص روانپزشکی

*آقای دکتر فرزاد*

۹ الی ۱۴

فوق تخصص روانپزشکی

*آقای دکتر فرزاد*

۹ الی ۱۴

فوق تخصص روانپزشکی

*آقای دکتر فرزاد*

۹ الی ۱۴

فوق تخصص روانپزشکی

*آقای دکتر فرزاد*

۹ الی ۱۴

فوق تخصص روانپزشکی

*آقای دکتر فرزاد*

۹ الی ۱۴

فوق تخصص روانپزشکی

*آقای دکتر

فرزاد*

۹ الی ۱۴

فوق تخصص طب تسکینی


* آقای دکترسینائی*

۱۷  الی ۱۹

—————— فوق تخصص طب تسکینی


* آقای دکترسینائی*

۱۷ الی ۱۹

—————— فوق تخصص طب تسکینی


* آقای دکترسینائی*

۱۷ الی ۱۹

——————

 متخصص عفونی 

*آقای دکتر سودی*

۱۸ الی ۲۰

——————

 متخصص عفونی

* آقای دکتر سودی*

۱۸ الی ۲۰

——————۰

 متخصص عفونی 

*آقای دکتر سودی*

۱۸ الی ۲۰

——————
—————— طب تسکینی و متخصص درد

*خانم دکتر نوروزی نیا*

۱۷ الی ۱۹
—————— طب تسکینی و متخصص درد

*خانم دکتر نوروزی نیا*

۱۷ الی ۱۹
—————— طب تسکینی و متخصص درد

*خانم دکتر نوروزی نیا*

۱۷ الی ۱۹
فوق تخصص درد

*آقای دکتر سلطان زاده*

فوق تخصص درد

*آقای دکتر سلطان زاده*

فوق تخصص درد

*آقای دکتر سلطان زاده*

فوق تخصص درد

*آقای دکتر *سلطان زاده

فوق تخصص درد

*آقای دکتر سلطان زاده*

فوق تخصص درد 

*آقای دکتر سلطان زاده*

واحد بیماران بین الملل مرکز جراحی محدود

 

معرفی واحد بیماران بین الملل
خدمات قابل ارائه به بیماران بین الملل
تخصص های موجود
لیست پزشکان IPD
تعرفه های بخش بیماران بین الملل
نوبت دهی آنلاین به بیماران بین الملل
شرکت های مسافرتی طرف قرارداد
هماهنگی سفر
قوانین ومقررات مربوط به پذیرش و درمان بیماران بین الملل
هتل های آذربایجان غربی


شماره تلفن برای فالو آپ بیماران بین المللی


ایمیل بیمارستان برای دریافت فایل های پزشکی

ارتباط با مدیر عامل