نحوه مراجعه از طریق وسایل حمل و نقل عمومی

شما می­ توانید از طریق اتوبوس، تاکسی  به بیمارستان میلاد ارومیه دسترسی پیدا کنید.

خطوط اتوبوس

از طریق اتوبوس های خط ویژه مدرس -بهداری

خطوط تاکسی

  • از میدان ایالت وارد بلوارآیت الله کاشانی شده واز طریق کاشانی به شهرچایی رسیده واز شهرچایی سوارتاکسی های بهداری  به فلکه محتشم می رسیم.

 

نحوه مراجعه با اتومبیل شخصی

    مسیر شماره ۱: از ورودی شهر وارد اتوبان کمربندی میشوید و از بلوار شیخ تپه به طرف مسیر بهداری و فردوسی میشوییم.