قابل توجه همشهریان محترم

این مرکز در تخصص ‏های زیر آماده ارائه خدمات به همشهریان محترم می ‏باشد:

۱)      زنان

۲)      جراحی عمومی

۳)      ارتوپدی

۴)      ارولو‍‍‍ژی

۵)      جراحی اعصاب