• این بیمارستان در تخصص ‏های زیر آماده ارائه خدمات به بیماران محترم می ‏باشد:
  • ۱) عمومی
  • ۲) ارولوژی
  • ۳) ارتوپدی
  • ۴) زنان ومامایی وناباروری
  • ۵) جراحی اعصاب
  • ۶) گوش ،حلق وبینی
  • ۷) جراحی عمومی
  • ۸) درد و تسکین درد
  • ۹) اطفال
  • ۱۰) داخلی (عفونی،داخلی واعصاب،فوق تخصصی گوارش،فوق تخصصی ریه)