این مرکز در تخصص ‏های زیر آماده ارائه خدمات به بیماران محترم می ‏باشد:

 

۱)      عمومی

۲)      ارولوژی

۳)      ارتوپدی

۴)      زنان ومامایی وناباروری

۵)      جراحی اعصاب

۶)    گوش ،حلق وبینی

۷)  جراحی عمومی

۸) درد و تسکین درد

۹) اطفال

۱۰) داخلی (عفونی،داخلی واعصاب،فوق تخصصی گوارش،فوق تخصصی ریه)