• پاسخگویی در ساعات اداری | تلفن تماس با مسئول قراردادهای بیمه: ۳۱۰۱۰۱۳۰
    تلفن تماس با واحد بیمه گری: ۳۱۰۱۰۱۳۰
مدارک مورد نیازجهت صدور معرفی نامه آنلاین
  • کارت ملی
  • دفترچه بیمه تکمیلی بیمار
  • دستور پزشک معالج

 

 

ردیف

لیست بیمه های طرف قرارداد بیمارستان 

سال ۱۴۰۰

نوع بیمه
بستری
سرپایی
معرفی نامه

۱.

تامین اجتماعی دارد دارد ————————–
۲. سلامت دارد دارد ————————–
۳. نیروهای مسلح دارد دارد آنلاین
۴. کمک رسان دارد ندارد آنلاین
۵. دی دارد ندارد آنلاین
۶. معلم دارد ندارد آنلاین
۷. رازی دارد ندارد آنلاین
۸. سینا دارد ندارد آنلاین
۹. ملت دارد ندارد ————————–
۱۰. ایران دارد ندارد آنلاین
۱۱. نوین دارد ندارد آنلاین
۱۲. دانا دارد ندارد آنلاین
۱۳. ما دارد ندارد ————————–
۱۴. سردفترداران دارد دارد ————————–
۱۵. کارآفرین دارد ندارد آنلاین
۱۶. پارسیان دارد ندارد آنلاین
۱۷. صداسیما دارد دارد ————————–
۱۸. میهن دارد ندارد آنلاین
۱۹. تجارت نو دارد ندارد آنلاین
۲۰. البرز دارد ندارد آنلاین
۲۱. سرمد دارد ندارد آنلاین
۲۲. آسیا دارد ندارد آنلاین
۲۳. کوثر دارد ندارد ————————–
۲۴. تعاون دارد ندارد آنلاین
۲۵. مهرایران دارد ندارد ————————–
۲۶. سامان دارد دارد آنلاین
۲۷. بانک سپه دارد ندارد ————————–
۲۸. بانک رفاه دارد دارد ————————–
۲۹. بانک تجارت دارد دارد ————————–
۳۰. بانک ملت دارد دارد ————————–
۳۱. بانک کشاورزی دارد دارد ————————–
۳۲. بانک مسکن دارد دارد ————————–
۳۳. بانک مهر ایران دارد دارد ————————–
۳۴. بانک صادرات ایران دارد دارد آنلاین

 

 

 

                                                                       مراجعین محترم توجه داشته باشید، تنها واحد مجاز به اخذ هزینه از بیمار و یا همراه، واحد صندوق بیمارستان میلاد ارومیه  می باشد.