• مفهوم واژه بیمارستان در طول قرنها به دفعات دچار تغییر و تحول شده است.  «آخرین مکانی که هر کس یا هر شخص محترمی انتظار داشت خویش را در آنجا بیابد جایی نبود مگر خانه سالمندان که همانا میتوان آن را به نوعی اولین بیمارستان دانست. در آن زمان خانه سالمندان مسکنی بود برای افراد بسیار فقیر، یتیمان، جنایتکاران نه چندان خطرناک و افراد مریض که جای دیگری برای زندگی نداشتند.
 • با توجه به اینکه در آن زمان خانه سالمندان جایی شلوغ، بی نظم و نظام، کثیف و در نهایت مکانی پر از انسانهایی بود که به نوعی تصور میشود که دچار محرومیت هستند؛ این مکان ،مکانی نامناسب برای انسانهای محترمی به نظر میرسید که فقط مریض و شاید بدشانس به حساب میآمدند. به همین دلیل بنجامین فرانکلین ، بیمارستان پنسیلوانیا را در سال ۱۷۵۲ به عنوان اولین بیمارستان ملت، که جایگزینی برای خدمت به افراد بسیار  فقیر و محتاج به حساب میآمد بنیان نهاد.
 • در اواخر قرن نوزدهم ، بیمارستان ها در حال تبدیل شدند به بخشی از بافت جوامع آن روز و منبعی برای غرور مدنی به حساب میآمد. در آن زمان بیمارستانها ساختمان های بزرگ و دولتی بودند که به رشد فزاینده این مفهوم که مکان هایی سرد و بی روح هستند که شما فقط در آنجا مراقبت های پزشکی دریافت می کنید ، کمک میکردند.
 • تفکر غالب و فراگیر آن دوران بر این باور بود که پزشک باید از بیمارستان ها به بیرون و به جامعه آورده شود و نهایتاً و حتی الامکان به خانه ها راه یابد.
 • امروزه بیمارستان ها ، پیشاهنگان توسعه و ارائه خدمات پزشکی و افراد مریض می باشند .در حقیقتبیمارستانها مسئول آموزش حرفه ای سلامت هستند و به طور فعال درگیر ارتقاء سطح سلامتی برای جامعه می باشند.
 • از یک قرن گذشته به این طرف، تقاضا برای احداث بیمارستان همچنان با صدای رسا در حال پژواک شدن است. افزایش در تعداد بیماران سالخورده و آنهایی که دارای بیماریهای مزمن میباشند، مسئلهای است که بیمارستانها را مجبور به تغییر جهتگیری فعالیتهای بیمارستان محور، به سوی جامعه و منازل مینماید.
 • علاوه بر تاثیر بیمارستان ها در زندگی انسان ، بیمارستان ها یکی از موتورهای پرقدرت اقتصاد نیز محسوب میشود. صنعت بیمارستان از لحاظ بکارگیری افراد و ایجاد شغل در بین بخش خصوصی، دومین مقام را دارد. بر اساس آمارهای رسمی ، سهمی معادل ۲۰۰۰ میلیارد دلار در فعالیتهای اقتصادی آمریکا را به خود اختصاص میدهد
 • در حقیقت بیمارستان مکانی است که پیشرفت های پزشکی بسیار مدرن، باعث التیام دردها و ناراحتی ها، تامین کننده سلامتی و یک زندگی جدید حتی برای آنهایی است که تا چند سال قبل امید زیادی برای زندگیشان وجود نداشت.
 • در زمان فعلی موضوعات بسیاری وجود دارند که بیمارستان ها باید با آنها دست و پنجه نرم کنند. این موضوعات شامل هزینه های رو به تزاید مراقبت و درمان ، تغییر در تمایلات عمومی نحوه پرداخت خسارت یا جبران مالی برای خدمات ، تقاضا برای شفافیت در هزینه ها ، اطلاعات دست اول و کمبود نیروی کار می باشند که از نظر مردم و بعد سیاسی اجتماعی نیز دیگر قابل دفاع نیستند. از طرف دیگر شرایط و مراقبت های لازم برای بیماران بستری از پیچیدگی خاصی برخوردار میباشند ، افزایش تعداد بیماران مبتلا به مریضی های مزمن ، بالا رفتن سن در سالخوردگان، مداخلات پزشکی و درمانی، از جمله مشکلاتی هستند که بر روی بیمارستانها تاثیر گذارند و این تأثیرات بدون شک در آینده به سوی هر چه عمیقتر شدن در حال حرکت میباشند.
 • تقاضای رو به رشد برای خدمات بهداشتی و مراقبتهای پزشکی و از رده خارج شدن ساختمانهایبیمارستانهای قدیمی، باعث رشد فزاینده و چشمگیر در ساخت و ساز بیمارستانها شده است؛ هر چند که انتظار میرود شرایط اقتصادی موجود باعث کاهش این رشد در ساخت و ساز شود، ولی ادامه سرمایهگذاری در این فرآیند، فرصتهای جدیدی برای بازسازی بیمارستانها، طراحی، فرهنگ و شیوه کار برای پاسخگویی هرچه بهتر به نیازهای بیماران و خانوادههایشان به وجود میآورد. با این همه اگر اصولی برای توسعه بیمارستانهای آینده وجود نداشته باشد، بیمارستانها به سادگی ممکن است دچار سکون و توقف در شرایط فعلی و امروزی شوند.
 • واژه بیمارستان در ذهن انسان، تداعیکننده محلی برای ارائه خدمات بستری و مراقبت و آزمایش و درمان حرفهای و تخصصی انسانهایی است که به نوعی در فرآیند عادی زندگی خود بانارسائیها و مشکلاتی مواجه بوده و یا میشوند و برای برگشتن به شرایط عادی نیازمند خدمات پزشکی هستند. این خدمات توسط انسانهای ماهر و دوره دیده و با استفاده از ابزارآلات وتجهیزات مربوطه ارائه میگردد تا در کوتاهترین زمان و ایمنترین راهها، انسانها سلامت خود را باز یابند.
 • افزایش جمعیت جهان و بروز بیماریهای ناشناخته جدید مانند بسیاری از بیماریها که هنوز درمان آنها پیدا نشده و قحطی و خشکسالی که خود عامل بسیاری از بیماریهای واگیردار بوده وهر روز در جهان در حال گسترش میباشد، تقاضا برای احداث بیمارستان را افزایش داده؛ بخصوص بیمارستانهایی که از امکانات و تجهیزات پیشرفتهتری برخوردار باشند.
 • امروزه تفکر تجمی اکثر امکانات در یک شهر یا یک مکان مفهوم خود را از دست داده؛ بلکه بهجای آن توزیعامکانات و رفاهیات موضوع بحث میباشد تا از هدر رفتن منابع و انرژیجامعه جلوگیری شود. از طرفی نیز میبایست امکانات بالسویه در دسترس همگان باشد تا عدالت اجتماعی برقرار گردد.
 • بنیانگذاران بیمارستان میلاد ارومیه با درک صحیح از واقعیات موجود و به منظور پاسخگویی به نیازهای پزشکی جمعیت استان و استانهای همجوار و بالاخص کشورهای همسایه اقدام بهتأسیس آن مینمایند. با لحاظ حاکمیت تفکر اراده خدمات پزشکی به صورت مشکل محوری (Problem Oriented) و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی روز دنیا برای معالجه بیماران، میتوانآن را یک بیمارستان نوآور و سنتشکن در عرصه پزشکی در سطح کشور نامید.