اطلاعیه‌

تعرفه عمل های بیمارستان میلاد ارومیه

عناوین تعرفه های درمانی و تشخیصی ۱۳۹۸ مبلغ به ریال
ضریب ریالی کای حرفه ای کلیه خدمات و مراقبت های سلامت ۴۱۲/۰۰۰
ضریب ریالی کای فنی کلیه خدمات و مراقبت های سلامت (طبق کد تعدیلی ۲۷ کتاب ارزش نسبی) ۵۲۸/۰۰۰
ضریب ریالی کای حرفه ای خدمات تشخیصی و درمانی که با علامت # مشخص شده اند و خدمات کدهای ۷ و ۸ کتاب ارزش نسبی اعم از اینکه در بخش سرپایی ارایه گردد. ۲۱۶/۰۰۰
ضریب ریالی کای فنی خدمات تشخیصی و درمانی که با علامت # مشخص شده اند و خدمات کدهای ۷ و ۸ کتاب ارزش نسبی اعم از اینکه در بخش سرپایی ارایه گردد. ۲۷۷/۰۰۰
ویزیت پزشکان و دندان پزشکان عمومی و PhD پروانه دار ۲۷۰/۰۰۰
ویزیت پزشکان و دندان پزشکان متخصص و PhD-MD ۴۱۰/۰۰۰
ویزیت پزشکان فوق تخصص، فلوشیپ و متخصص روانپزشکی ۵۲۰/۰۰۰
ویزیت پزشکان فوق تخصص، فلوشیپ روانپزشکی ۵۹۰/۰۰۰
ضریب ریالی ارزش نسبی خدماعت دندانپزشکی ۱۴/۶۰۰
هزینه هتلینگ (اقامت) اتاق سه تختی و بیشتر ۴/۸۱۱/۰۰۰
هزینه هتلینگ (اقامت) اتاق دو تختی ۶/۷۳۶/۰۰۰
هزینه هتلینگ (اقامت) اتاق تک تختی ۸/۶۶۱/۰۰۰
تخت بخش c.c.u ۱۱/۰۶۶/۰۰۰
تخت بخش PosTccu ۸/۶۶۰/۰۰۰
تخت بخش ICU.NICU.RICU.Ped ICU جنرال ۱۱/۳۲۰/۰۰۰
تخت بخش سوختگی B ICU ۱۹/۲۴۵/۰۰۰
تخت نوزاد سالم ۳/۳۶۸/۰۰۰
تخت نوزاد بیمار سطح دوم ۴/۸۱۱/۰۰۰
تخت بیمار سوختگی ۱۴/۴۳۴/۰۰۰
تخت بیمار روانی ۴/۸۱۱/۰۰۰
هزینه همراه ۹۶۲/۰۰۰
ضریب ریالی خدمات ذیل ۲۵۹/۲۰۰
ویزیت روز اول (کد ۹۰۱۹۲۰ ارزش نسبی: ۵.۵ کا # دار) ۱/۴۲۵/۶۰۰
ویزیت روز دوم (کد ۹۰۱۹۳۰ ارزش نسبی: ۴.۵ کا # دار) ۱/۱۶۶/۴۰
ویزیت روز ترخیص (کد ۹۰۱۹۳۵ ارزش نسبی: ۳ کا # دار) ۷۷۷/۶۰۰
ویزیت اولیه نوزاد متولد شده (کد ۹۰۱۹۲۵ ارزش نسبی: ۷ کا # دار) ۱/۸۱۴/۴۰۰
مشاوره بیماران بستری (کد ۹۰۱۹۴۰ ارزش نسبی: ۵.۵ کا # دار) ۱/۴۲۵/۶۰۰
مشاوره پزشک مدعو (کد ۹۰۱۹۴۵ ارزش نسبی: ۷ کا # دار) ۱/۸۱۴/۴۰۰

 

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *