اطلاعیه‌

تعرفه عمل ها

عناوین تعرفه های درمانی و تشخیصی ۱۴۰۱درصورت عدم اجرای نسخه الکترونیک سلامت
مبلغ
برنامه نسخه الکترونیک سلامت
مبلغ
ضریب ریالی کای حرفه ای کلیه خدمات و مراقبت های سلامت۵۸۱.۰۰۰
ضریب ریالی کای فنی کلیه خدمات و مراقبت های سلامت (طبق کد تعدیلی ۲۷ کتاب ارزش نسبی)۱.۵۰۴.۰۰۰
ضریب ریالی کای حرفه ای خدمات تشخیصی و درمانی که با علامت # مشخص شده اند و خدمات کدهای ۷ و ۸ کتاب ارزش نسبی اعم از اینکه در بخش سرپایی ارایه گردد.۳۲۷.۰۰۰
ضریب ریالی کای فنی خدمات تشخیصی و درمانی که با علامت # مشخص شده اند و خدمات کدهای ۷ و ۸ کتاب ارزش نسبی اعم از اینکه در بخش سرپایی ارایه گردد.۹۴۰.۰۰۰
ویزیت پزشکان و دندان پزشکان عمومی و PhD پروانه دار۶۹۰.۰۰۰
ویزیت پزشکان و دندان پزشکان متخصص و PhD-MD۱.۰۴۰.۰۰۰
ویزیت پزشکان فوق تخصص، فلوشیپ و متخصص روانپزشکی۱.۳۲۰.۰۰۰
ویزیت پزشکان فوق تخصص، فلوشیپ روانپزشکی۱.۵۸۰.۰۰۰
ضریب ریالی ارزش نسبی خدمات دندانپزشکی۱۷.۵۰۰
هزینه هتلینگ (اقامت) اتاق سه تختی و بیشتر۱۶.۱۰۰.۰۰۰
هزینه هتلینگ (اقامت) اتاق دو تختی۲۲.۵۰۰.۰۰۰
هزینه هتلینگ (اقامت) اتاق تک تختی۲۸.۹۰۰.۰۰۰
تخت بخش c.c.u۳۳.۰۰۰.۰۰۰
تخت بخش PosTccu۲۵.۹۰۰.۰۰۰
تخت بخش ICU.NICU.RICU.Ped ICU جنرال۵۱.۷۰۰.۰۰۰
تخت بخش سوختگی B ICU۵۷.۵۰۰.۰۰۰
تخت نوزاد سالم۱۱.۲۰۰.۰۰۰
تخت نوزاد بیمار سطح دوم۱۶.۱۰۰.۰۰۰
تخت بیمار سوختگی۴۸.۲۰۰.۰۰۰
تخت بیمار روانی۱۶.۱۰۰.۰۰۰
هزینه همراه۳.۲۰۰.۰۰۰
ضریب ریالی خدمات ذیل۳۳۹۲.۴۰۰
ویزیت روز اول (کد ۹۰۱۹۲۰ ارزش نسبی: ۵.۵ کا # دار)۲.۱۵۸.۲۰۰
ویزیت روز دوم (کد ۹۰۱۹۳۰ ارزش نسبی: ۴.۵ کا # دار)۱.۷۶۵.۸۰۰
ویزیت روز ترخیص (کد ۹۰۱۹۳۵ ارزش نسبی: ۳ کا # دار)۱.۱۷۷.۲۰۰
ویزیت اولیه نوزاد متولد شده (کد ۹۰۱۹۲۵ ارزش نسبی: ۷ کا # دار)۲.۷۴۶.۸۰۰
مشاوره بیماران بستری (کد ۹۰۱۹۴۰ ارزش نسبی: ۵.۵ کا # دار)۲.۱۵۸.۲۰۰

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *