اطلاعیه‌

تعرفه عمل های بیمارستان میلاد ارومیه

عناوین تعرفه های درمانی و تشخیصی ۱۴۰۰

درصورت  عدم اجرای نسخه الکترونیک سلامت

مبلغ

برنامه نسخه الکترونیک سلامت

مبلغ

ضریب ریالی کای حرفه ای کلیه خدمات و مراقبت های سلامت ۵۲۸.۰۰۰
ضریب ریالی کای فنی کلیه خدمات و مراقبت های سلامت (طبق کد تعدیلی ۲۷ کتاب ارزش نسبی) ۱.۰۳۰.۰۰۰
ضریب ریالی کای حرفه ای خدمات تشخیصی و درمانی که با علامت # مشخص شده اند و خدمات کدهای ۷ و ۸ کتاب ارزش نسبی اعم از اینکه در بخش سرپایی ارایه گردد. ۲۷۷.۰۰۰
ضریب ریالی کای فنی خدمات تشخیصی و درمانی که با علامت # مشخص شده اند و خدمات کدهای ۷ و ۸ کتاب ارزش نسبی اعم از اینکه در بخش سرپایی ارایه گردد. ۶۴۴.۰۰۰
ویزیت پزشکان و دندان پزشکان عمومی و PhD پروانه دار

۰۰۰ر۴۴۶

۰۰۰ر۵۲۷
ویزیت پزشکان و دندان پزشکان متخصص و PhD-MD ۰۰۰ر۶۷۷ ۰۰۰ر۸۰۰
ویزیت پزشکان فوق تخصص، فلوشیپ و متخصص روانپزشکی ۰۰۰ر۸۵۸ ۰۰۰ر۰۱۴ر۱
ویزیت پزشکان فوق تخصص، فلوشیپ روانپزشکی ۰۰۰ر۹۰۱ ۰۰۰ر۰۶۵ر۱
ضریب ریالی ارزش نسبی خدماعت دندانپزشکی ۱۷/۵۰۰
هزینه هتلینگ (اقامت) اتاق سه تختی و بیشتر ۰۰۰ر۶۶۰ر۹
هزینه هتلینگ (اقامت) اتاق دو تختی ۰۰۰ر۵۲۵ر۱۳
هزینه هتلینگ (اقامت) اتاق تک تختی

۱۹/۵۶۴/۰۰۰

تخت بخش c.c.u ۲۱/۳۶۴/۳۰۰
تخت بخش PosTccu ۱۶/۷۲۰/۳۱۰
تخت بخش ICU.NICU.RICU.Ped ICU جنرال ۳۵/۰۰۰/۰۰۰
تخت بخش سوختگی B ICU ۳۸/۵۰۰/۰۰۰
تخت نوزاد سالم ۷/۱۸۷/۰۰۰
تخت نوزاد بیمار سطح دوم ۱۰/۲۶۵/۰۰۰
تخت بیمار سوختگی ۳۰/۷۹۳/۰۰۰
تخت بیمار روانی

۱۰/۲۶۵/۰۰۰
هزینه همراه ۲/۰۵۲/۰۰۰
ضریب ریالی خدمات ذیل ۳۳۲.۴۰۰
ویزیت روز اول (کد ۹۰۱۹۲۰ ارزش نسبی: ۵.۵ کا # دار) ۱.۸۲۸.۲۰۰
ویزیت روز دوم (کد ۹۰۱۹۳۰ ارزش نسبی: ۴.۵ کا # دار) ۱.۴۹۵.۸۰۰
ویزیت روز ترخیص (کد ۹۰۱۹۳۵ ارزش نسبی: ۳ کا # دار) ۹۹۷.۲۰۰
ویزیت اولیه نوزاد متولد شده (کد ۹۰۱۹۲۵ ارزش نسبی: ۷ کا # دار) ۲.۳۲۶.۸۰۰
مشاوره بیماران بستری (کد ۹۰۱۹۴۰ ارزش نسبی: ۵.۵ کا # دار) ۱.۸۲۸.۲۰۰
مشاوره پزشک مدعو (کد ۹۰۱۹۴۵ ارزش نسبی: ۷ کا # دار) ۲.۳۲۶.۸۰۰

 

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *