اطلاعیه‌

تعرفه عمل ها

عناوین تعرفه های درمانی و تشخیصی ۱۴۰۰

درصورت  عدم اجرای نسخه الکترونیک سلامت

مبلغ

برنامه نسخه الکترونیک سلامت

مبلغ

ضریب ریالی کای حرفه ای کلیه خدمات و مراقبت های سلامت ۵۲۸.۰۰۰
ضریب ریالی کای فنی کلیه خدمات و مراقبت های سلامت (طبق کد تعدیلی ۲۷ کتاب ارزش نسبی) ۱.۰۳۰.۰۰۰
ضریب ریالی کای حرفه ای خدمات تشخیصی و درمانی که با علامت # مشخص شده اند و خدمات کدهای ۷ و ۸ کتاب ارزش نسبی اعم از اینکه در بخش سرپایی ارایه گردد. ۲۷۷.۰۰۰
ضریب ریالی کای فنی خدمات تشخیصی و درمانی که با علامت # مشخص شده اند و خدمات کدهای ۷ و ۸ کتاب ارزش نسبی اعم از اینکه در بخش سرپایی ارایه گردد. ۶۴۴.۰۰۰
ویزیت پزشکان و دندان پزشکان عمومی و PhD پروانه دار

۴۴۶.۰۰۰

۵۲۷.۰۰۰
ویزیت پزشکان و دندان پزشکان متخصص و PhD-MD ۶۷۷.۰۰۰ ۸۰۰.۰۰۰
ویزیت پزشکان فوق تخصص، فلوشیپ و متخصص روانپزشکی ۸۵۸.۰۰۰ ۱.۰۱۴.۰۰۰
ویزیت پزشکان فوق تخصص، فلوشیپ روانپزشکی ۹۰۱.۰۰۰ ۱.۰۶۵.۰۰۰
ضریب ریالی ارزش نسبی خدماعت دندانپزشکی ۱۷.۵۰۰
هزینه هتلینگ (اقامت) اتاق سه تختی و بیشتر ۹.۶۶۰.۰۰۰
هزینه هتلینگ (اقامت) اتاق دو تختی ۱۳.۵۲۵.۰۰۰
هزینه هتلینگ (اقامت) اتاق تک تختی

۱۹.۵۶۴.۰۰۰

تخت بخش c.c.u ۲۱.۳۶۴.۳۰۰
تخت بخش PosTccu ۱۶.۷۲۰.۳۱۰
تخت بخش ICU.NICU.RICU.Ped ICU جنرال ۳۵.۰۰۰.۰۰۰
تخت بخش سوختگی B ICU ۳۸.۵۰۰.۰۰۰
تخت نوزاد سالم ۷.۱۸۷.۰۰۰
تخت نوزاد بیمار سطح دوم ۱۰.۲۵۶.۰۰۰
تخت بیمار سوختگی ۳۰.۷۹۳.۰۰۰
تخت بیمار روانی

۱۰.۲۵۶.۰۰۰
هزینه همراه ۲.۰۵۲.۰۰۰
ضریب ریالی خدمات ذیل ۳۳۲.۴۰۰
ویزیت روز اول (کد ۹۰۱۹۲۰ ارزش نسبی: ۵.۵ کا # دار) ۱.۸۲۸.۲۰۰
ویزیت روز دوم (کد ۹۰۱۹۳۰ ارزش نسبی: ۴.۵ کا # دار) ۱.۴۹۵.۸۰۰
ویزیت روز ترخیص (کد ۹۰۱۹۳۵ ارزش نسبی: ۳ کا # دار) ۹۹۷.۲۰۰
ویزیت اولیه نوزاد متولد شده (کد ۹۰۱۹۲۵ ارزش نسبی: ۷ کا # دار) ۲.۳۲۶.۸۰۰
مشاوره بیماران بستری (کد ۹۰۱۹۴۰ ارزش نسبی: ۵.۵ کا # دار) ۱.۸۲۸.۲۰۰
مشاوره پزشک مدعو (کد ۹۰۱۹۴۵ ارزش نسبی: ۷ کا # دار) ۲.۳۲۶.۸۰۰

 

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *