• بیمار ارجمند ضمن عرض خیر مقدم و آرزوی بهبودی و سلامت کامل شما ، از اینکه با انتخاب این مرکز درمانی ،اعتماد خود را به حسن ارائه خدمات درمانی این بیمارستان ابراز نموده اید، از شما سپاسگزاریم. اطلاعات لازم جهت پذیرش را فراهم نموده ایم تا شما با مطالعه آن اطلاعات کافی  را قبل از حضور در این مرکز به دست آورده و با آمادگی کامل به ما مراجعه نمایید.لطفا توجه فرمایید:
 • همراه محترم لطفا به نکات ذیل پیش از پذیرش توجه فرمائید:
 • -فهرست بیمه های  طرف قرارداد و هزینه های قابل پیش بینی ، در واحد پذیرش بستری وصندوق به صورت اطلاعیه موجود می باشد .  لطفا قبل از پذیرش و بستری شدن ، از نوع قرارداد بیمه خود و میزان هزینه های احتمالی در این مرکز درمانی اطمینان حاصل نمائید.
 • -دریافت دستور بستری مندرج در دفترچه بیمه به همراه  ثبت خوانای تشخیص بیماری در خصوص بیماران تحت پوشش  بیمه  و یا سربرگ بیمارستان در خصوص بیماران فاقد بیمه از پزشک معالج توسط بیمارالزامی است.
 • -اگر کاندید عمل جراحی در این مرکز درمانی می باشید، پس از دریافت دستور بستری جهت انجام هماهنگی های لازم به واحد پذیرش بستری مراجعه نمائید.
 • -از همراه داشتن طلا و جواهرات در زمان بستری و انجام جراحی اجتناب کنید.
 • -ناشتا بودن جهت بیماران نیازمند عمل جراحی الزامی است.
 • -هنگام ارائه آدرس و تلفن خود، حتما موارد ذکر شده به صورت مستند و صحیح ارائه شود. در مواردی لازم می شود که حتما با بیمار تماس گرفته شود.لذا ارائه شماره تلفن صحیح و در دسترس ، ضروری است.در صورت وجود  مجوز برای  داشتن همراه ، همجنس بودن همراه با بیمار،  به منظور  رعایت طرح ا نطباق ،  الزامی است.
 • -به منظور ارتقا سطح  ایمنی بیمارو شناسایی صحیح وی در اخذ خدمات درمانی مورد نظر ، مچ بند های شناسایی حاوی مشخصات اسمی بیمار و تاریخ تولد وی در بدو پذیرش بیمار ، توسط واحد پذیرش بیمارستان ، تهیه شده ودر اختیار شما قرار می گیرد . لازم است مشخصات درج شده ،  توسط بیمار یا همراه بیمار نیز کنترل شده و پس از تایید مشخصات مچ بند از آن استفاده گردد.
 • بیمار عزیز: ممکن است به علت محدودیت تخت بیمارستان و تغییر شرایط درمان بیماران بستری شده  و عدم  امکان ترخیص بیمارطبق برنامه قبلی ،  برنامه ریزی صورت گرفته شده برای  بستری بیمار جدید ،  طبق زمان بندی صورت گرفته ، میسر نباشد و بستری و ارائه خدمت درمانی با تاخیر انجام گیرد. با این وجود ،  بیمارستان تلاش خود را برای بستری بیمار با در نظر گرفتن اولویت بیماران صورت خواهد داد (سالمندان،کودکان، خانم های باردار و افراد آسیب پذیر در اولویت می باشند). در هر صورت صبر و شکیبایی  بیماران عزیز، می تواند ما را در این امر یاری نماید.
 • مدارک مورد نیازجهت پذیرش
 • همراه عزیز:در صورت بستری جهت انجام اعمال جراحی افراد با سن کمتر از ١٨ سال حضور پدر یا قیم قانونی به همراه مدارک شناسایی معتبر جهت اخذ رضایت انجام جراحی الزامی است.
 • -به همراه داشتن نتیجه آزمایش CBC و نوار قلب جهت بیماران با سن بیشتر از ۴٠ سال و رادیوگرافی قفسه سینه جهت بیماران دارای سن بیشتر از ۶٠ سال الزامی می باشد.
 • -به همراه داشتن مدارک انجام مشاوره بیهوشی الزامی است.
 • -در صورت دارا بودن دفترچه بیمه، آن را از لحاظ وجود اعتبار و برگ کافی کنترل نمائید.
 • -در صورتیکه سن بیمار، کمتر از ٢ سال باشد، همراه داشتن دفترچه بیمه والدین و شناسنامه آنها الزامی است.
 • -عکس دار بودن دفترچه بیمه اطفال با سن بیشتر از ٢ سال الزامی است.
 • -همراه داشتن شناسنامه یا کارت ملی بیمار الزامی است.
 • -جهت فرزندان ذکور تحت تکفل ودارای سن بیشتر از ٢٢ سال، به همراه داشتن گواهی اشتغال به تحصیل الزامی است.
 • -جهت فرزندان دختر دارای سن بیشتر از ١۵ سال که تحت تکفل والدین می باشند، ارائه اصل شناسنامه و تصویر کلیه صفحات آن لازم است.