اطلاعیه‌

جدول درمانگاه‌های پزشکان

 

((شنبه))

  

((یکشنبه)) 

 

((دوشنبه))

 

((سه شنبه))

 

((چهارشنبه ))

  

((پنج شنبه))

متخصص تغذیه

*خانم

ضیائی نیا*


۹ الی ۱۴

متخصص تغذیه

*خانم

ضیائی نیا*


۹ الی ۱۴

 متخصص تغذیه

*خانم

ضیائی نیا*


۹ الی ۱۴

 متخصص تغذیه

*خانم

ضیائی نیا*


۹ الی ۱۴

 متخصص تغذیه

*خانم

ضیائی نیا*


۹ الی ۱۴

 متخصص تغذیه

*خانم

ضیائی نیا*


۹ الی ۱۴

 دندانپزشک

*آقای دکتررضایی*

۹ الی ۱۴

——————

دندانپزشک

*آقای دکتررضایی*

۹ الی ۱۴

——————

دندانپزشک

*آقای دکتررضایی*

۹ الی ۱۴

——————

فوق تخصص روانپزشکی

*آقای دکتر فرزاد*

۹ الی ۱۴

فوق تخصص روانپزشکی

*آقای دکتر فرزاد*

۹ الی ۱۴

فوق تخصص روانپزشکی

*آقای دکتر فرزاد*

۹ الی ۱۴

فوق تخصص روانپزشکی

*آقای دکتر فرزاد*

۹ الی ۱۴

فوق تخصص روانپزشکی

*آقای دکتر فرزاد*

۹ الی ۱۴

فوق تخصص روانپزشکی

*آقای دکتر

فرزاد*

۹ الی ۱۴

فوق تخصص طب تسکینی


* آقای دکترسینائی*

۱۷  الی ۱۹

—————— فوق تخصص طب تسکینی


* آقای دکترسینائی*

۱۷ الی ۱۹

—————— فوق تخصص طب تسکینی


* آقای دکترسینائی*

۱۷ الی ۱۹

——————

 متخصص عفونی 

*آقای دکتر سودی*

۱۸ الی ۲۰

——————

 متخصص عفونی

* آقای دکتر سودی*

۱۸ الی ۲۰

——————۰

 متخصص عفونی 

*آقای دکتر سودی*

۱۸ الی ۲۰

——————
—————— طب تسکینی و متخصص درد

*خانم دکتر نوروزی نیا*

۱۷ الی ۱۹
—————— طب تسکینی و متخصص درد

*خانم دکتر نوروزی نیا*

۱۷ الی ۱۹
—————— طب تسکینی و متخصص درد

*خانم دکتر نوروزی نیا*

۱۷ الی ۱۹
فوق تخصص درد

*آقای دکتر سلطان زاده*

فوق تخصص درد

*آقای دکتر سلطان زاده*

فوق تخصص درد

*آقای دکتر سلطان زاده*

فوق تخصص درد

*آقای دکتر *سلطان زاده

فوق تخصص درد

*آقای دکتر سلطان زاده*

فوق تخصص درد 

*آقای دکتر سلطان زاده*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *