• اولویت بخشی ارتقاء ایمنی بیماران، همراهان، پزشکان و کارکنان

 • اولویت بخشی ارتقاء کیفیت خدمات سلامت

 • افزایش رضایتمندی مشتریان با نگاه بیمارمحوری و مشتری مداری

 • ایجاد بستر مناسب جهت دسترسی عادلانه به خدمات

 • جذب نیروهای متخصص، کارآمد و با اخلاق حرفه ای منطبق بر قوانین سازمان بالا دستی

 • حفظ و مدیریت سرمایه های انسانی سازمان و افزایش توانمندی آنان در مسیر ایجاد سازمان یادگیرنده

 • ترویج فرهنگ کار تیمی و نتیجه گرایی

 • تأکید بر آداب و اخلاق حرفه ای

 • ترویج فرهنگ سازمانی گزارش دهی خطا بدون ترس از سرزنش و تنبیه در راستای پیشگیری، پایش و کنترل خطاهای پزشکی

 • بکارگیری تجهیزات به روز و کارآمد با اولویت تولیدات داخلی با کیفیت

 • پیش بینی تمهیدات لازم در راستای تأمین انتظارات قانونی چهره ها،‌ مقامات و شخصیت ها با حفظ رویکرد عدالت محوری در ارائه خدمات مراقبتی

 • اولویت نگاه اجتماعی به اقتصادی در ارائه خدمات تأکید بر زیباسازی و آراستگی فضاهای فیزیکی بیمارستان